Hier ben je:

Formulieren (downloads)

Leerlingen vrij buiten de schoolvakanties
Aanvraagformulier voor vrije dagen buiten de schoolvakanties om.
Let wel: verlof buiten de schoolvakanties is slechts in een aantal gevallen mogelijk. Meer informatie hierover op het aanvraagformulier. 

Inschrijven nieuwe leerlingen 2018-2019
Aanmeldingsformulier nieuwe leerlingen 
Op woensdag 7 maart 2018 is er een inschrijfmiddag op alle vestigingen van 15.00 - 18.00 uur.

Medicijngebruik en medisch handelen
Uitgangspunt binnen onze school is dat er geen medicijnen (dus ook geen drogisterijmedicijnen) worden verstrekt aan leerlingen. Hoe we handelen in geval dat de leerling ziek wordt op school, bij het verstrekken van medicijnen of op verzoek en het verrichten van medische handelingen staat beschreven in het ‘Protocol medicijnverstrekking en medisch handelen’
Hieronder de links naar de verschillende formulieren.
1a Leerling wordt ziek op school
1b Leerling 16+ wordt ziek op school
2a Verstrekken medicijn door school
2b Verstrekken 16+ medicijn door school
3a Medisch handelen door school
3b Medisch handelen 16+ door school
formulier Bekwaamheidsverklaring medische handelingen
PrintPagina printen