Hier ben je:

Warffum: Excursie Staten-Generaal Havo 4 en Vwo 5

21 maart 2016
Maandagochtend 14 maart vertrok om half zeven de dubbeldekker met een kleine tachtig leerlingen en de voltallige sectie geschiedenis naar het Binnenhof in Den Haag.
Met een kleine vertraging arriveerde het Hogeland rond kwart over tien in Den Haag. Aan de Hofweg werden we enthousiast ontvangen door drie goed uitziende jongemannen van Prodemos, die bij het wakker worden die ochtend eerst even hadden gegoogeld naar de plaats Warffum.

Het programma bestond voor alle groepen uit een grote variatie aan werkvormen en opdrachten, die in willekeurige volgorde werden uitgevoerd. Zo begonnen twee groepen met een debat in een nagebouwd deel van de Tweede Kamer. Vervolgens bezocht elke groep het gebouw van de Tweede Kamer, om daar in de Tweede Kamer en de Eerste Kamer voorlichting te krijgen over zowel de werking van de Nederlandse democratie als de totstandkoming van deze democratische instituties. In de Haya van Somerenzaal volgde een politieke quiz.

Na de pauze werden de groepen in duo’s verdeeld en moest elk duo – voor-zien van een tablet – op verschillende locaties rond het binnenhof politiek-historische vragen beantwoorden. Terug in het gebouw van Prodemos werden leerlingen opnieuw met een tablet op pad gestuurd om in een grote ruimte diverse politiek-maatschappelijke thema’s te bestuderen. Bij het inleveren van de tablet ontving elke leerling op basis van de gegeven antwoorden een beschrijving van een persoonlijk politiek-maatschappelijk profiel. Voor een aantal leerlingen was deze ‘spiegeling’ even schrikken.

Zonder vertraging arriveerden we rond half acht in Warffum. Na wat handen schudden en afscheid nemen van de chauffeur keerden leerlingen en begeleiders huiswaarts, terugziende op een geslaagde dag.


 
PrintPagina printen