Hier ben je:

Warffum: Theatervoorstelling + workshop

26 september 2016
Op 27 en 28 september gaan de eerste klassen gaan naar de theatervoorstelling #onderhuids en de tweede klassen naar de theaterworkshop #Wat doe jij?
Theatervoorstelling #Onderhuids:
 
In de voorstelling probeert Charlie te achterhalen waarom ze gepest wordt. Hoe is het begonnen? Waarom overkomt haar dit? Had ze het kunnen voorkomen? Had iemand kunnen ingrijpen? Wie dan, en hoe? Uiteindelijk komt de hulp uit onverwachte hoek. #onderhuids is confronterend, aangrijpend en een fikse aanzet voor het oplossen én voorkomen van pestsituaties op school.
De voorstelling is door de mentoren met leerlingen voorbereid. De mentorles na de voorstelling wordt gebruikt om het verhaal na te bespreken. 

#Wat doe jij? is inspringtheater in de klas. De acteurs spelen een korte scène, waarna een spelleider de leerlingen uitnodigt te reageren: Ben je het eens met wat er gebeurt? Zou je samen tot een oplossing kunnen komen? Samen met de acteurs proberen de leerlingen hun suggesties uit.
Wat doe jij? is een heel directe manier om je eigen handelen en de motivatie die daaraan ten grondslag ligt te onderzoeken en wellicht bij te stellen. De leerlingen ervaren wat het effect is van hun gedrag en hoe ze een situatie kunnen beïnvloeden.
De voorstelling is door de mentoren met leerlingen voorbereid.

Deze voorstelling en workshop zijn onderdeel van ons voorlichtingsprogramma in de onderbouw, waarbij we veel aandacht willen besteden aan het tegengaan van pestgedrag. Bewustwording van het effect van pesten is daarbij erg belangrijk. Ook het benoemen van de verschillende rollen die leerlingen innemen bij pestsituaties komt zowel in de voorbespreking als tijdens de voorstelling aanbod.

We hebben vorig jaar zeer goede ervaringen opgedaan met het inzetten van schooltheater om thema’s als pesten aan de orde te stellen en bespreekbaar te maken. Die goede ervaring zetten we dit jaar voort!    
PrintPagina printen