Hier ben je:

Incasseren ouderbijdrage

12 oktober 2016
Voor de betaling van de ouderbijdrage en de bijdrage voor de ouderraad zijn door ouders/verzorgers eenmalige machtigingen afgegeven.


Het bedrag waarvoor gemachtigd is, zal op of rond 27 oktober 2016 van de betreffende bankrekening worden afgeschreven. Het kenmerk van de afschrijving zal bestaan uit het leerlingennummer en een volgnummer. 
 
PrintPagina printen