Hier ben je:

‘Wel drank, geen brood!’

01 december 2016
Pilot onderzoek drankgebruik in Sappemeer Deze titel is één van de demonstratieleuzen die Tim, Nick, Annemarie en Tessa tegenkwamen in het gemeentearchief van Sappemeer.
Op uitnodiging van Peter Kamminga en Teade Smedes, gemeentearchivaris in Sappemeer, was dit viertal op woensdag 23 november uitgenodigd een pilotonderzoek uit te voeren naar het drankgebruik in Sappemeer in de jaren twintig van de vorige eeuw.

In de zomer van 2016 hebben Peter Kamminga en Teade Smedes een dertigtal bronnen geselecteerd uit het gemeentearchief. De bronnen hebben betrekking op de discussie over drankgebruik in gemeente Sappemeer, die daar woedde in de jaren twintig van de vorige eeuw. Op basis van de bronnen is een digitale lesbrief ontwikkeld, waarin drie visies over dit onderwerp getoetst worden aan de beschikbare bronnen. Daarnaast is de inhoud van de lesbrief gericht op specifieke onderdelen van het examenprogramma geschiedenis. Om de inhoud en werkwijze op haalbaarheid de toetsen is met het viertal een pilot georganiseerd.

Er werd een hele dag uitgetrokken voor het onderzoek en het bieden van historische context op locatie. De leerlingen hebben daarvoor een mooi en intensief programma gevolgd. Het resultaat mocht er ook zijn. Tot verrassing van Peter werden alle drie bestaande visies verworpen als onverdedigbaar. Het viertal kwam met een geheel eigen visie op de discussie, waarvoor zij overigens veel lof ontvingen van de gemeentearchivaris en de tijdens de presentatie aanwezige voorzitter van de lokale historische vereniging.

Het viertal heeft de dag als bijzonder goed en leerzaam ervaren. De sfeer was er ook absoluut naar! Er is door het viertal buitengewoon hard gewerkt om een gedegen eindresultaat te kunnen presenteren. Misschien wel te hard gewerkt. En dat is weer het nut van een pilot. De lesbrief behoefte enige aanpassing!

Voor geïnteresseerden hierbij een link naar de site: http://hogeland.wixsite.com/sappemeer   


 
PrintPagina printen