Hier ben je:

Mooie rapportcijfers voor Het Hogeland College!

19 juni 2017
De tevredenheidspeilingen die wij dit schooljaar onder leerlingen en ouders/verzorgers hebben gehouden bieden onze school mooie rapportcijfers!
Onze leerlingen geven de school een 6,9 en van de ouders/verzorgers krijgen we zelfs een 7,4. Daar zijn we uiteraard heel blij mee.
 
De peilingen zijn gedaan met behulp van (digitale) vragenlijsten. De vragen spitsten zich toe op negen aspecten van het onderwijs en de schoolorganisatie.
 
De overgrote meerderheid van de leerlingen waardeert de sfeer op school. Daarbij worden onder andere de omgang tussen leerlingen onderling genoemd en de omgang tussen leerlingen en docenten. Veel leerlingen zijn tevreden over de voorbereiding op het examen.
Een ‘ruime voldoende’ geven de leerlingen ook voor de veiligheid op school en de toegankelijkheid van docenten, de directie en ondersteunend personeel. Andere aspecten die van de leerlingen waardering krijgen zijn ‘motivatie’, ‘begeleiding’, ‘toezicht’ en het ‘schoolgebouw’.
 
Ouders/verzorgers zijn met name tevreden over het schoolgebouw, de sfeer op school, veiligheid, het gemak van de contacten met school en de duidelijkheid van schoolregels. Zij geven ook in grote meerderheid aan dat hun kinderen met plezier naar school gaan.
 


PrintPagina printen