Hier ben je:

Het onderwijs

Vier leerwegen
In Wehe-den Hoorn word je opgeleid voor het vmbo. De afkorting vmbo staat voor voorbereidend middelbaar beroeps onderwijs. Het vmbo duurt in totaal vier jaar.
In het vmbo kennen we verschillende niveaus, namelijk:
tl : de theoretische leerweg
gl : de gemengde leerweg
kb : de kaderberoepsgerichte leerweg
bb : de basisberoepsgerichte leerweg
Op onze vestiging in Wehe-den Hoorn wordt de gemengde leerweg nog niet aangeboden.

De onderbouw
Wij plaatsen leerlingen op basis van het advies van de basisschool. In de tweejarige brugperiode zitten onze leerlingen in een tl-havo, een tl-kader, een kader-basis of een lwoo-klas. Als blijkt dat een leerling niet op het juiste niveau zit, kan na overleg van klas worden gewisseld. In het tweede jaar bereiden de leerlingen zich samen met hun mentor en de decaan voor op de keuze van de sector die zij in de bovenbouw gaan volgen. Dan wordt ook duidelijk welke leerweg de leerling definitief gaat doen.

Projectklas lwoo
Het lwoo is bedoeld voor leerlingen die het vmbo wel aankunnen, maar extra ondersteuning nodig hebben. Wij bieden lwoo-leerlingen de eerste twee leerjaren een vertrouwde omgeving in een aparte, kleine projectklas met hun eigen docenten. Er is veel ruimte voor persoonlijke aandacht. De lessen zijn praktischer van aard en de leerlingen leren de lesstof toepassen in de ‘echte wereld’, zoals bij de maatschappelijke stage.

Leren buiten de school
Excursies, praktische opdrachten en leren op locatie zijn onderdeel van het lesprogramma. Een voorbeeld is het jaarlijkse diner in restaurant "Waddengenot" in Pieterburen. Na weken voorbereiding nemen de leerlingen twee dagen het hele restaurant over. Een ander voorbeeld is de klas die drie dagen ging kamperen in Lauwersoog. De leerlingen kregen de opdracht om alle voorbereidingen zelf te doen. Van het regelen van de camping en het eten tot aan de excursie naar de visafslag.

De bovenbouw
In de bovenbouw leiden we onze leerlingen breed op, zodat ze na het vmbo nog alle kanten op kunnen. We plaatsen de leerlingen bij de overgang van de tweede naar de derde klas in de definitieve leerweg.
Halverwege de derde klas kiest een leerling de definitieve sector en afdeling. De leerlingen voor de beroepsgerichte vakken maken een definitieve keuze uit de profielvakken. Wij bieden daarbij aan:
PIE : Produceren, Installeren en Energie
M&T : Mobiliteit en Transport
D&P : Dienstverlening en Producten
Z&W : Zorg en Welzijn
Elk profielvak bestaat uit vier profielmodules. Daarnaast kiest een leerling ook nog vier keuzevakken. 
De praktijklessen voor PIE, M&T en Z&W vinden plaats in de techniekhal en de praktijklokalen in Uithuizen. Busvervoer wordt door school geregeld.

Leren in de praktijk
Praktijklessen zijn een belangrijk onderdeel van ons onderwijs. Praktijk is voor ons een breed begrip. Het gaat niet alleen om ‘werken met je handen’, maar ook om communiceren, organiseren en samenwerken. Onze leerlingen krijgen in een moderne leeromgeving de gelegenheid om hun kennis, houding en vaardigheden in de praktijk verder te ontwikkelen.
We beschikken over een mooie techniekhal en een prachtige afdeling Zorg & Welzijn. Leerlingen die voor een kader- en basisberoepsgerichte leerweg kiezen, krijgen hier hun praktijklessen.

Leerwerktraject
Als het niet lukt om het programma van de beroepsgerichte leerweg met succes af te sluiten, dan is het vanaf het derde leerjaar een leerwerktraject mogelijk. je combineert dan een lesprogramma op school met werken in een bedrijf. Sluit je een leerwerktraject succesvol af, dan kun je doorstromen naar het mbo.
PrintPagina printen