Hier ben je:

Passend onderwijs en Ondersteuning

Wij vinden dat leerlingen kansen moeten hebben. Immers, niemand weet hoe een twaalfjarige zich precies gaat ontwikkelen. We letten er daarom goed op, dat we leerlingen zo hoog en zo breed mogelijk opleiden en dat ze het niveau halen dat ze aankunnen. 

We stellen hoge eisen, maar we rekenen het ook tot onze taak dat we leerlingen ondersteunen.  Deze ondersteuning kan variŰren van huiswerkbegeleiding tot een extra verdieping van de lesstof.
In het ondersteuningsprofiel hebben wij beschreven wat we aan ondersteuning kunnen bieden. 

Passend Onderwijs
Met de invoering van Passend Onderwijs hebben scholen zorgplicht gekregen. Dit betekent voor ons dat we streven naar een passend onderwijs- en ondersteuningsaanbod voor alle leerlingen. Wanneer dit niet lukt op onze school, gaan we samen in overleg met ouders op zoek naar een passende onderwijsplek. Verder werken we samen met het Centrum Jeugd en Gezin (CJG) en de jeugdhulpverlening om de integrale ondersteuning aan leerlingen vanuit onderwijs en zorg zo goed mogelijk te waarborgen.
Meer informatie over Passend Onderwijs is te vinden op de website van Passend Onderwijs Groningen.
                            
Extra ondersteuning
Bij alle leerlingen nemen we in de eerste klas een lees- en spellingtest af, omdat blijkt dat sommige makkelijk lerende kinderen op de basisschool eventuele dyslexie nog kunnen compenseren. Dit lukt meestal niet meer als ze meer talen moeten leren of grotere stukken tekst moeten bestuderen. Bij wie na deze screening een vermoeden van dyslexie bestaat, wordt een vervolgtest ingezet. Bij vaststelling van dyslexie wordt de leerling begeleid en kan hij/zij gebruik maken van extra faciliteiten, zoals extra tijd bij toetsen of Kurzweil (een spraak-synthese programma dat de leerling ondersteunt bij het lezen en spellen van teksten). Daarnaast bieden we begeleiding voor de leerlingen met sociaal emotionele- en/of gedragsproblematiek, zoals ASS of faalangst. Om deze leerlingen goed te kunnen begeleiden is er vooraf altijd contact met de ouders en als dat nodig is met de basisschool. Onze ondersteuningsco÷rdinatoren zorgen bij deze leerlingen voor een passend begeleidingsplan.
Alle leerlingen in de brugklas volgen in het begin van het eerste leerjaar een Rots en Water-training in klassenverband. Doel van het Rots en Water-programma is het vergroten van de communicatieve en sociale vaardigheden en het welzijn van de leerlingen. Ook is er aandacht voor het voorkomen en/of verminderen van sociale problemen zoals pesten, conflicten, uitsluiting en meeloopgedrag.
PrintPagina printen