Schoolwiki - digitale schoolgids

Je raadpleegt op dit moment de schoolwiki, de digitale schoolgids van Het Hogeland College. In de schoolwiki lees je waar we voor staan, hoe het onderwijs op Het Hogeland College is ingericht en vind je informatie over de algemene gang van zaken op onze school. Denk daarbij aan schoolregels en reglementen, vakantie, verlof en ziekte en andere praktische zaken.

Met de zoekfunctie is informatie snel te vinden. Zoek dus vooral ook op woorden die relevant voor je zijn.

Populaire artikelen