4.1 Dalton vmbo en tl-havo

Geplaatst in: 04. Uithuizen: onderwijs

Kernwaarden

Op Het Hogeland College in Uithuizen kun je naar het vmbo en de tl-havo. Wij zijn een daltonschool. Dit betekent dat er veel aandacht is voor zelfstandigheid, verantwoordelijkheid, samenwerken en reflecteren. Om zelfstandig te leren werken, heb je daltonuren. Je werkt dan aan je daltontaken. Dat zijn opdrachten, waar je langere tijd aan werkt en die je zelf mag inplannen. Stap voor stap krijg je meer verantwoordelijkheid voor je eigen leren. Je maakt steeds vaker keuzes in de opdrachten die je doet. Ook bepaal je steeds meer zelf wanneer je hulp of begeleiding nodig hebt. Veel opdrachten maak je samen met één of meer klasgenoten. Zo leer je dat goed samenwerken kan als je op een goede manier met elkaar omgaat, taken verdeelt en afspraken maakt met elkaar. Leren doe je ook door terug te kijken op hoe je je opdrachten hebt gemaakt. Dat noemen we reflecteren. Wat ging goed en wat kan nog beter?

Brugklas

De meeste leerlingen beginnen in een 2-jarige gemengde brugklas. We hebben de volgende brugklassen: 

  • basisberoepsgerichte leerweg / kaderberoepsgerichte leerweg (bb/kb)
  • kaderberoepsgerichte leerweg (kb)
  • theoretische leerweg / havo (tl/h)

De basisberoepsgerichte leerweg (bb) of de kaderberoepsgerichte leerweg (kb)

Als je een beroepsgerichte leerweg volgt krijg je veel praktijklessen. Aan het einde van de tweede klas maak je de definitieve keuze voor een profiel. Je kunt kiezen uit PIE (Produceren, Installeren en Energie), M&T (Mobiliteit en Transport) en Z&W (Zorg en Welzijn). Elk profielvak bestaat uit vier profielmodules. Daarnaast moet je ook nog vier keuzevakken kiezen. We bereiden je voor op vakopleidingen en midden-kaderopleidingen in het mbo (niveau 3 en 4). Volg je de basisberoepsgerichte leerweg, dan stroom je door naar een basisberoepsopleiding in het mbo (niveau 2).

De theoretische leerweg/havo (tl-havo)

Met een tl-havo-advies kun je naar de tl-havo-brugklas, bedoeld voor tl-leerlingen die later naar het havo willen. Om toegelaten te worden, heb je een tl-havo-advies of een tl-advies met plusprofiel nodig. Als blijkt dat je al in het eerste jaar op havo-niveau zit, kun je na overleg met je ouders en mentor overstappen naar de tweede klas in Warffum. Blijf je de theoretische leerweg volgen dan maak je aan het einde van derde klas de keuze voor je profiel en vakkenpakket.  Bij goede resultaten mag je een extra vak kiezen. Je kunt kiezen uit de profielen Techniek, Zorg en Welzijn, Economie en Landbouw. De theoretische leerweg bereidt je voor op de havo of het mbo (niveau 4).