11.2 Contact met ouders

Geplaatst in: 11. Communicatie

Ouderavonden

Aan het begin van het schooljaar ontvangen je ouders een uitnodiging voor een kennismakingsavond. Deze vindt plaats onder leiding van de mentor-coach. Daarnaast zijn er ieder jaar een aantal ouderavonden waarop de ouders met de mentor-coaches en docenten kunnen spreken. Deze staan in het perioderooster vermeld en je ouders worden van deze ouderavonden tijdig op de hoogte gesteld.

Ouderbulletin

Alle vestigingen hebben een ouderbulletin. Daarmee houden we je ouders op de hoogte van alles wat er op onze school speelt. Het ouderbulletin wordt per e-mail toegestuurd.

Magister

Op Magister staan je cijfers en je adresgegevens. Via de website van Het Hogeland College kunnen je ouders inloggen op Magister. Als je nieuw bij ons op school komt ontvangen je ouders een inlogcode. Mochten je ouders de inlogcode kwijt zijn, dan kunnen ze een nieuwe aanvragen via administratie@hogeland.nl. Ook andere problemen of onduidelijkheden met Magister kunnen via dit mailadres worden gemeld.

Wijzigingen doorgeven

Als je contactgegevens zijn veranderd (adres, telefoonnummer of e-mailadres van jou en/of je ouders) kunnen je ouders de wijzigingen doorgeven via administratie@hogeland.nl.