1.3 Visie

Geplaatst in: 01. Organisatie

Missie

Op Het Hogeland College ontwikkelen alle leerlingen zich in een veilige en respectvolle omgeving met kwalitatief goed onderwijs tot zelfstandige, actieve en verantwoordelijke (wereld)burgers van de toekomst.

Visie

Binnen Het Hogeland College heerst een veilige sfeer waarin jij je samen met je coach, docenten en medeleerlingen kunt ontwikkelen aan de hand van doelgericht onderwijs waarbij keuzevrijheid een belangrijk aspect is. Door middel van reflectie en formatief handelen leer je waar je talenten liggen, wat je aandachtspunten zijn en welke stappen jij bewust kunt nemen om verder te komen.

Op school leggen we verbanden tussen vakken waardoor je de wereld om je heen beter leert begrijpen. Zelfstandig én samen met anderen onderzoek je doelgericht vraagstukken, kom je tot antwoorden en ontwerp je oplossingen. Hierbij leer je om op respectvolle manier met elkaar te communiceren, feedback te geven en te ontvangen en tot een goed resultaat te komen. Je levert zelfstandig een bijdrage aan de groepsopdracht en voelt je tegelijkertijd samen verantwoordelijk om tot leren en ontwikkelen te komen.

Daar waar mogelijk wordt er bij opdrachten een verbinding gelegd naar de wereld om je heen. Actualiteiten en situaties uit je omgeving of de regio worden hierbij als uitgangspunt genomen zodat wat je leert betekenis krijgt. Hierdoor ga jij als (wereld-)burger actief nadenken over hoe jij je tot de snel veranderende wereld  kunt verhouden en hoe jij hier een actieve bijdrage aan kunt leveren.