2.3 Bovenbouw

Geplaatst in: 02. Warffum: onderwijs

Profielkeuze

In de bovenbouw volg je het profiel van je keuze. Daarin doe je uiteindelijk eindexamen. Je kunt kiezen uit:
  • Cultuur en Maatschappij
  • Economie en Maatschappij
  • Natuur en Gezondheid
  • Natuur en Techniek
Afhankelijk van de gekozen vakken is het mogelijk om examen te doen in twee profielen. De decaan kan je ondersteunen bij de profielkeuze in relatie tot mogelijke studies.

Profielwerkstuk

In het jaar voor je examenjaar ga je alvast nadenken over het onderwerp van je profielwerkstuk. Je doet daarin onderzoek naar een thema dat jij interessant vindt. Docenten zullen je verschillende onderwerpen aanreiken. Daarnaast zijn er ook enkele bedrijven die een opdracht aanbieden die je in de praktijk kunt brengen. Of je kiest een eigen gekozen onderwerp.
In het examenjaar ga je, met zijn tweeën of met meer, met je profielwerkstuk aan de slag. Het profielwerkstuk is belangrijk in voorbereiding op je vervolgopleiding.

Extra vakken

In de bovenbouw kun je het vak Natuur, Leven & Technologie (NLT) volgen. Ook kun je ervoor kiezen examen te doen in het vak Muziek, Drama of Beeldende vorming. Daarnaast kun je één of meerdere Honours Courses volgen. Dit zijn kortere cursussen over bijzondere thema’s. Je rondt de courses af met een certificaat. In klas 4 van het vwo krijg je het vak Science & Society. Daarin maak je kennis met de wetenschap en doe je wetenschappelijke vaardigheden op, zoals het kritisch omgaan met bronnen en het presenteren van onderzoeksresultaten.