3.5 Resultaten en tevredenheid

Geplaatst in: 03. Warffum: praktische informatie

Onderwijsresultaten

Onze examenresultaten en de in- en uitstroomgegevens zijn een belangrijke graadmeter voor ons functioneren. Op de website Scholenopdekaart.nl vind je de examen- en in- door- en uitstroomgegevens van onze school. Voor een rechtstreekse link klik je op Warffum.

Voortijdig schoolverlaters

We willen voorkomen dat leerlingen zonder diploma van school gaan. De overheid heeft hiervoor normen vastgesteld. Hieronder vind je onze gegevens over het aantal voortijdig schoolverlaters in het afgelopen jaar (cijfers van DUO):

                                 Hogeland College Prestatienorm
Onderbouw                   0,16 % (1)              0,50 %
Bovenbouw vmbo   0,30 % (1)              2,00 %
Bovenbouw havo/vwo   0,00 %                    0,50 %

Tevredenheidsonderzoek

Wij willen het als school natuurlijk zo goed mogelijk doen. Je hebt recht op goede lessen, goede begeleiding en de organisatie moet in orde zijn. Wij vragen ouders en leerlingen regelmatig wat ze van onze school vinden en wat beter kan. Deze tevredenheidsonderzoeken zijn voor ons belangrijk. Klik voor de uitkomsten van de laatste tevredenheidsonderzoeken op Warffum.