4.5 Begeleiding en ondersteuning

Geplaatst in: 04. Uithuizen: onderwijs

Mentor

Het eerste aanspreekpunt voor jou en je ouders is je mentor. Bij je mentor kun je terecht voor vragen en dingen waar je tegenaan loopt. Dat kan gaan over schoolresultaten of de manier waarop je het beste kunt leren, maar bijvoorbeeld ook over de omgang met elkaar. Ook houdt hij/zij in de gaten hoe het met je gaat. Bij bijzonderheden probeert de mentor te achterhalen wat er speelt en maakt een inschatting of er extra hulp nodig is. Daarnaast zorgt de mentor voor praktische zaken als het doorgeven van roosterwijzigingen en berichten. Tot slot is de mentor betrokken bij de organisatie van activiteiten van de klas.

Schooldecaan/LOB-coach

Vind je het ondanks de begeleiding van je mentor moeilijk om een profiel te kiezen, dan kun je een afspraak maken met de decaan. 

Je kunt ook bij de decaan terecht als je wilt overstappen van vmbo-tl 4 naar havo 4 of als je gebruik wilt maken van het 'stapelen'. Hiermee is het mogelijk om na je diploma Basis beroepsgerichte leerweg in het volgende schooljaar ook nog het diploma voor Kader beroepsgerichte leerweg te halen. Zo krijg je de mogelijkheid om op een hoger niveau naar het vervolgonderwijs door te stromen. 

Ondersteuningscoördinator/orthopedagoog

Als je mentor zich zorgen maakt over jouw ontwikkeling, kan hij/zij het ondersteuningsteam inschakelen. Dit team bestaat uit de orthopedagoog/ondersteuningscoördinator en de medewerker leerlingenzaken. Binnen dit team wordt besproken of er extra begeleiding (binnen of buiten de school) nodig is. Voor hoogbegaafdheid, dyslexie, faalangst, ASS en sociale vaardigheidstraining zijn er specialisten binnen de school die je daarmee kunnen helpen. Afhankelijk van wat je nodig hebt, kunnen er extra personen ingeschakeld worden, zoals de GGD-arts, de leerplichtambtenaar of de bij onze school aangesloten schoolmaatschappelijk werker. Het advies van het ondersteuningsteam wordt teruggekoppeld aan de mentor. Hij/zij zal dit met je ouders en jou bespreken.

In het ondersteuningsplan 2024-2028 en het ondersteuningsprofiel kun je meer lezen over hoe we op onze scholen de ondersteuning organiseren.