6.1 Vmbo en tl-havo

Geplaatst in: 06. Winsum: onderwijs

Kernwaarden

Op Het Hogeland College in Winsum kun je naar het vmbo en de tl-havo. Onze kernwaarden zijn jezelf zien, elkaar zien en de wereld zien. 

Leerwegen

We hebben vier leerwegen met een eigen niveau:
  • Basisberoepsgerichte leerweg (basis)
  • Kaderberoepsgerichte leerweg (kader)
  • Theoretische leerweg (tl)
  • Theoretische leerweg - havo (tl-havo)

Bij ons op school is het mogelijk dat je vakken op verschillende niveaus volgt. 

Onderbouw

In klas 1 en 2 krijg je les in veel verschillende vakken, zowel in de klas als buiten de school. Je maakt kennis met diverse beroepen en zo bereid je je voor op je profielkeuze aan het einde van klas 2. 

Bovenbouw basis en kader

De beroepsgerichte leerwegen basis en kader kunnen kiezen uit de profielen Dienstverlening en Producten (D&P) en Zorg en Welzijn (Z&W).
In klas 3 en 4 van de beroepsgerichte leerwegen krijg je veel praktijklessen. Op deze manier kun je in een bijna echte werkomgeving al veel handelingen oefenen die je later in je werk kunt tegenkomen. In deze klassen ben je ook actief buiten school, bijvoorbeeld voor stage of een opdracht voor een klant.   

Bovenbouw theoretische leerweg

De theoretische leerweg (tl) en tl- havo kunnen kiezen uit de volgende profielen: Techniek, Zorg en Welzijn, Economie en Landbouw.
In klas drie en vier krijg je uitsluitend theoretische lessen. Uiteindelijk doe je in minimaal zes vakken examen die in je profiel passen. Met het diploma theoretische leerweg kun je door naar het mbo (niveau 3 en 4) en het diploma geeft ook toegang tot de havo. Met tl-havo kun je ook tussentijds doorstromen naar de havo.