9.4 Ongevallen- en reisverzekering

Geplaatst in: 09. Schoolkosten en verzekeringen

Aansprakelijkheids- en ongevallenverzekering

De school heeft een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Ook is voor elke leerling een ongevallenverzekering afgesloten. De dekking van deze verzekering is beperkt. Er wordt alleen vergoed als andere verzekeringen niet vergoeden. Wij hebben het volgende verzekerd (de bedragen zijn maximumbedragen):

  • Tandheelkundige kosten € 2.500,-
  • Geneeskundige kosten € 2.500,-
  • Blijvende invaliditeit € 100.000,-
  • Overlijden € 10.000,-

De verzekering geldt voor de leerlingen alleen tijdens de schooluren en/of evenementen gedurende de tijd dat zij onder toezicht staan van leerkrachten en/of hulpkrachten. Ook geldt de verzekering gedurende de rechtstreekse reis van huis naar school en terug.

Materiële schade aan bril, kledingstukken en eigen studiemateriaal is verzekerd als de schade het gevolg is van een ongeval. Het maximum verzekerde bedrag is € 250,- per geval.

Doorlopende reisverzekering

Voor (buitenlandse) schoolreizen heeft de school een doorlopende reisverzekering met de volgende dekking:

  • Reisbagage € 2.500,-
  • Geneeskundige kosten binnen Nederland € 1.000,-, buiten Nederland: geen limiet.
  • Tandheelkundige kosten binnen Nederland € 250,-, buiten Nederland: geen limiet.
  • Het eigen risico is € 50,-

Geadviseerd wordt om zelf nog een aanvullende reis- en annuleringsverzekering af te sluiten voor de buitenlandse reizen.