10.1 Schoolregels

Geplaatst in: 10. Regels, regelingen en veiligheid

Leerlingenstatuut

We verwachten dat je je houdt aan de gewone, algemeen aanvaarde omgangsregels. In het Leerlingenstatuut vind je alle informatie over regels, rechten en plichten.

Zo heb je recht op informatie over het onderwijsaanbod en de werkwijze van de school, toetsing en overgangsnormen, schoolkosten en over andere zaken die belangrijk zijn voor jou en je ouders. Ook heb je recht op medezeggenschap: je mag meedenken en meepraten over belangrijke onderwerpen die spelen op school.

Maar ook zijn er plichten waar je aan moet voldoen. Denk bijvoorbeeld aan aanwezig zijn in de lessen, je houden aan de veiligheidsvoorschriften en aan de speciale voorschriften in praktijk- en practicumlokalen. De school en het schoolterrein zijn rookvrij. De mobiele telefoon mag in de klas alleen met toestemming van de docent worden gebruikt.

Schorsing en verwijdering

Wanneer je bij herhaling de regels van de school overtreedt of je schuldig maakt aan ernstig wangedrag, kan de rector-bestuurder je voor een periode van maximaal één week de toegang tot de school ontzeggen (schorsen). De rector-bestuurder kan ook besluiten tot definitieve verwijdering. 

De volledige informatie vind je in het Leerlingenstatuut onderaan deze pagina.