10.2 Medicijnverstrekking en medische handelingen

Geplaatst in: 10. Regels, regelingen en veiligheid
In noodgevallen zal door de medewerkers van de school medische hulp worden verleend. In andere gevallen waarbij een leerling medicijnen of medische ondersteuning nodig heeft, is het uitgangspunt dat de school geen medicijnen (dus ook geen drogisterijmedicijnen) verstrekt aan leerlingen. Voor het verstrekken van (eenvoudige) medicijnen aan leerlingen volgt de school het ‘Protocol medicijnverstrekking en medisch handelen’.

Als je wel regelmatig medicijnen moet nemen, kan de school alleen een rol spelen als er een duidelijke afspraak is tussen je ouders en de school en als de school er de verantwoordelijkheid voor wil en kan nemen. Datzelfde geldt voor het verrichten van medische handelingen (bijvoorbeeld bij mogelijke sterke allergische reacties van leerlingen). Van ouders wordt verwacht dat ze hierover met de school contact opnemen. De afspraken die de school maakt vallen in het kader van het genoemde protocol.