Omgaan met privacy

Bij het verzamelen en verwerken van gegevens van leerlingen en medewerkers is de vereiste dat de privacy van personen maximaal wordt gegarandeerd. Het Hogeland College heeft voor leerlingen en personeel een privacyreglement dat aansluit bij de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de wetgeving rondom datalekken. Reglementen die van belang zijn voor leerlingen zijn:
Privacyreglement leerlingen
Sociale media reglement leerlingen
Reglement Cameratoezicht

Functionaris Gegevensbescherming (FG)

Het Hogeland College heeft een Functionaris Gegevensbescherming aangesteld die als onafhankelijk adviseur kan worden geraadpleegd voor privacyvraagstukken. De FG is via mail bereikbaar: fg@hogeland.nl.

 


Contactgegevens