Veel gestelde vragen over het Hogeland College Winsum


Hoe groot zijn de klassen? 

Er zitten gemiddeld 25 leerlingen in de Kader, TL en TL/ Havo brugklassen. In de basisbrugklas streven we naar 15 leerlingen. 

Hoe worden de klassen samengesteld? 

Wanneer er sprake is van een enkelvoudig advies of een bewuste keuze voor een bepaald niveau, dan wordt uw kind in deze brugklas geplaatst. Is er sprake is van een gecombineerd advies (bijvoorbeeld TL/H) dan plaatsen we uw kind bij voorkeur in de klas met het hoogste advies. Bij de indeling van de klassen wordt rekening gehouden met de wens van de kinderen om bij elkaar in de klas te komen en waar de kinderen vandaan komen. Dat laatste maakt het mogelijk om samen naar school te fietsen. 

Wat is kenmerkend voor de TL/ Havo-klas? 

Leerlingen in de TL/Havo-klas krijgen les op havo-niveau. Ook de methodes en toetsen zijn op havoniveau. Op deze manier wordt de leerling maximaal uitgedaagd en kan zich opwerken naar Havo niveau. 

Is er ook extra taal- en rekenondersteuning voor de leerlingen?

Ja, wanneer na een screening in klas 1 blijkt dat er taal-rekenachterstanden zijn, dan kunnen deze leerlingen ook extra ondersteuning krijgen.

Is er begeleiding als het gaat om studievaardigheden? 

Ja, dit gebeurt voornamelijk tijdens de startmomenten. Vier keer per week start de leerling met de eigen mentor. 

Wat is de rol van de mentor?

De mentor is voor de leerlingen en hun ouders het eerste aanspreekpunt. De mentor voert gesprekken met de leerlingen over het welbevinden, de resultaten en andere relevante zaken. Ook verzorgt de mentor vier keer per week het startmoment. Daarnaast hebben de mentoren ook regelmatig contact met de ouders.

Hoe lang zijn de lesuren en hoe lang duurt een lesdag? 

Een lesuur duurt 45 minuten en een lesdag begint om 8.20 uur en duurt tot maximaal 15.55 uur. In de brugklas duren de meeste dagen echter tot 14.25 of 15.10 uur.  Alle leerlingen hebben tegelijk pauze(twee keer op een dag).

Zijn er ook tussenuren? 

In het lesrooster van de onderbouw komen geen tussenuren voor. Bij ziekte van een docent proberen we het uur op te vangen. Dit doen we met eigen docenten, die daar speciaal daarvoor uren in het eigen rooster hebben staan. Leerlingen kunnen onder begeleiding van een docent rustig doorwerken aan hun leerdoelen en weektaken. 

Waar kan ik het lesrooster en de cijfers vinden? 

We werken met een leerlingvolgsysteem, Magister. Hierin worden de cijfers en de presentie van de leerlingen bijgehouden.

Wat houdt een cluster in? 

Leerlingen hebben één of meerdere momenten op een dag een cluster op het rooster staan. Wij hebben de clusters Wereld (Aardrijkskunde, Geschiedenis, Burgerschapsvorming), Talen (Frans, Engels, Duits) en Exact (Natuur en Techniek, Biologie en Wiskunde). Leerlingen kunnen tijdens een cluster (deze duurt 90 minuten) kiezen. Vaak is er een centraal begin, maar daarna maakt de leerling binnen het cluster een keuze voor het vak waar hij/zij aan wil werken. Vind een leerling bijvoorbeeld wiskunde lastig, dan kan hij/zij daar in het cluster extra tijd aan besteden.

Hebben de leerlingen de beschikking over een laptop? 

Alle leerlingen die bij ons op school komen, moeten een laptop aanschaffen. Dit kan via de school. De school doet dan een financiële bijdrage. Via deze link vindt u extra informatie over het aanschaffen van een laptop. De software van de laptop is gratis. 

Wordt er rekening gehouden met dyslexie? 

Alle leerlingen in klas 1 worden gescreend op dyslexie. Is er sprake is van dyslexie, dan wordt er per leerling gekeken wat de ondersteuningsbehoefte is. Het huidige schooljaar maken we gebruik van het ondersteuningsprogramma Kurzweil. Volgend schooljaar zal dat Alinea zijn.  

Mijn kind heeft ASS en vindt het heel moeilijk om te plannen en te structureren. Hoe gaat de school hiermee om? 

Wij hebben op school een Check in-Check out. Leerlingen krijgen hier persoonlijke begeleiding in het aanbrengen van structuur in de schoolweek en het schoolwerk. 

Hoe wordt er beoordeeld in de brugklassen? 

In alle brugklassen werken de leerlingen aan het begin van het schooljaar op één niveau (B, K, TL of TL/Havo). Al snel zal blijken dat een TL leerlingen bijvoorbeeld erg goed is in bijvoorbeeld Engels. Dit vak kan de leerling dan op Havo niveau doen. Zo werkt iedereen op zijn/ haar eigen niveau. De administratie van de cijfers is hier aan het begin van het schooljaar al op ingericht. Daardoor kan de leerling snel overstappen.

Wat organiseert de school verder nog? 

We hebben onder andere een uitwisseling met een school in Mechelen, de brugklassers gaan in de eerste weken na de zomervakantie op brugklaskamp, de leerlingen doen bij opdrachten bij plaatselijke ondernemers, er zijn onderbouwfeestjes, elk jaar zijn er meerdere sportdagen en diverse uitstapjes met de klas. In klas 3 is er de grote buitenlandse reis.

Wat zijn Talenturen?

In de onderbouw hebben de leerlingen elke week twee zgn. Talenturen. De leerlingen kunnen dan een vak kiezen waar ze goed in zijn of waar ze in willen worden, zoals bijvoorbeeld Sport, Koken, Drama, Muziek, Tekenen

Heeft u nog een andere vraag? Neem dan contact op met de teamleider, Erik Zuidema: e.zuidema@hogeland.nl


Contactgegevens