Vertrouwenspersonen

Wil jij iets vertrouwelijks bespreken en heb je het gevoel dat je daarvoor niet terecht kunt bij je mentor-coach, docent of teamleider? Zoek dan contact met één van de vertrouwenspersonen bij ons op school. Dat zijn meneer van Meel (m.vanmeel@hogeland.nl) en mevrouw Lok (a.lok@hogeland.nl).
Het Hogeland College heeft voor leerlingen en ouders ook een externe vertrouwenspersoon aangesteld. Haar kun je benaderen als je klachten hebt over ongewenst gedrag op school en je het gevoel hebt dat je daarvoor op school niet terecht kunt. Mevrouw Muring (06-2136297 maureen@partnersinvertrouwen.com) kun je benaderen als  je klachten hebt over ongewenst gedrag op school en je het het gevoel hebt dat je daarvoor niet op school terecht kunt. Zij neemt dan direct contact op om een afspraak te maken.

Meldpunt Huiselijk geweld

Voor kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen die zelf betrokken zijn bij mishandeling of huiselijk geweld of daarvan een vermoeden hebben bij iemand uit de omgeving is er het meldpunt Veilig thuis.

 

 

Contactgegevens