Veel gestelde vragen over het Hogeland College Warffum


Hoe groot zijn de klassen? 

Er zitten gemiddeld 25 leerlingen in de brugklas. 

Hoe worden de klassen samengesteld? 

Wanneer er sprake is van een enkelvoudig havo-advies of een bewuste keuze voor havo, dan wordt uw kind in de havo-brugklas geplaatst. Is er sprake is van een gecombineerd havo/vwo-advies of een vwo-advies, dan wordt uw kind in de havo/vwo-brugklas geplaatst. Leerlingen die kiezen voor het vwo-plus programma zitten in een aparte klas. Zijn er onvoldoende leerlingen om een vwo-plusklas te vormen, dan wordt deze groep aangevuld met leerlingen die een enkelvoudig vwo-advies hebben.
Bij de indeling van de klassen wordt rekening gehouden met de wens van de kinderen om bij elkaar in de klas te komen en waar de kinderen vandaan komen. Dat laatste maakt het mogelijk om samen naar school te fietsen. 

Wat houdt vwo-plus in? 

Leerlingen met het vwo-plus programma volgen naast alle reguliere vakken ook Latijn en S&S (Science & society). Daarnaast is er voor deze leerlingen een versneld programma voor een aantal vakken (Wiskunde, Nederlands, Engels, Frans en Duits in klas 2). 

Wat is kenmerkend voor de havo-klas? 

Leerlingen in de havo-klas krijgen les op havo-niveau. Ook de methodes en toetsen zijn op havoniveau. Tot november van het schooljaar hebben alle leerlingen uit deze klas extra taal- en rekenlessen. Mocht het nodig zijn dan worden die lessen het hele brugjaar voortgezet. 

Is er ook extra taal- en rekenondersteuning voor de havo/vwo-leerlingen en vwo-leerlingen?

Ja, wanneer na een screening in klas 1 blijkt dat er taal-rekenachterstanden zijn, dan kunnen deze leerlingen ook extra ondersteuning krijgen.

Is er begeleiding als het gaat om studievaardigheden? 

Ja, in overleg met de mentor-coach kan de leerling zich inschrijven voor extra studiebegeleiding. In de mentorlessen wordt er natuurlijk ook aandacht besteed aan leren-leren.

Hoe lang zijn de lesuren en hoe lang duurt een lesdag? 

Een lesuur duurt 45 minuten en een lesdag begint om 8.15 uur en is om 14.15 uur of om 15.00 uur afgelopen.  Alle leerlingen hebben tegelijk pauze. (twee keer op een dag)

Zijn er ook tussenuren? 

In het lesrooster komen geen tussenuren voor. Bij ziekte van een docent proberen we het uur op te vangen.

Waar kan ik het lesrooster vinden en de cijfers? 

We werken met een leerlingvolgsysteem, Magister. Hierin worden de cijfers en de presentie bijgehouden.

Wat houdt maatwerk in? 

Leerlingen maken eens per twee weken een keuze voor zes maatwerkuren die ze in een week willen volgen. Bij deze keuze worden ze begeleid door de mentor-coach. De reden om voor een maatwerkuur te kiezen kan zijn om extra ondersteuning voor een vak te krijgen als iets moeilijk is. Er worden ook verdiepende onderwerpen voor een vak aangeboden, voor leerlingen die meer willen. Leerlingen kunnen als maatwerk ook kiezen voor een ‘Big junior Event’. Dit zijn workshops met bijzondere thema’s, die gedurende een gehele periode eens per week worden gegeven.

Hebben de leerlingen de beschikking over een laptop? 

Alle leerlingen die bij ons op school komen, moeten een laptop aanschaffen. Dit kan via de school. De school doet dan een financiële bijdrage. Via deze link vindt u extra informatie over het aanschaffen van een laptop.

Wordt er rekening gehouden met dyslexie?

Alle leerlingen in klas 1 worden gescreend op dyslexie. Is er sprake is van dyslexie, dan wordt er per leerling gekeken wat de ondersteuningsbehoefte is. Het is mogelijk om gebruik te maken van het ondersteuningsprogramma Kurzweil.

Mijn kind heeft ASS en vindt het heel moeilijk om te plannen en te structureren. Hoe gaat de school hiermee om? 

Wij hebben op school een Check in-Check out . Leerlingen krijgen hier persoonlijke begeleiding in het aanbrengen van structuur in de schoolweek en het schoolwerk. 

Hoe wordt er beoordeeld in de havo/vwo-klassen?

In de havo/vwo-klassen worden de leerlingen op twee niveaus beoordeeld. Ze krijgen voor een toets dus een havo-cijfer en een vwo-cijfer. Aan het einde van jaar twee bepalen die cijfers ook de doorstroom naar de havo of het vwo.

Wat organiseert de school verder nog? 

Om de twee jaar organiseren we ‘Kunst en Co’. Dit is een week waarin leerlingen een keuzeprogramma volgen met verschillende sportieve en creatieve workshops. Ook om de twee jaar is er een schoolmusical waar leerlingen aan mee kunnen doen. Elk jaar zijn er meerdere sportdagen en diverse uitstapjes met de klas. In de bovenbouw is er de grote buitenlandse reis.

Heeft u nog een andere vraag? Neem dan contact op met de teamleider onderbouw, Hans Duursma, h.duursma@hogeland.nl


Contactgegevens