Meedenken en meepraten

 

Ouderraad

In de ouderraad zitten ouders die mee willen denken over de school. Zij zorgen ervoor dat de contacten tussen thuis en de school zo goed mogelijk verlopen, zijn behulpzaam bij activiteiten en feestelijkheden en verzorgen thema-avonden voor ouders. De ouderraad kan door de directie gevraagd worden om advies, maar kan ook zelf ongevraagd de directie adviseren. Ouders met vragen en/of problemen kunnen bij de ouderraad terecht. Het Hogeland College in Uithuizen heeft een eigen ouderraad. U kunt contact leggen met de ouderraad via ouderraaduithuizen@hogeland.nl .

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) houdt zich bezig met het beleid van de school. De MR mag over alle aangelegenheden meepraten. Bij belangrijke beslissingen van de schoolleiding is vooraf advies of instemming van de MR nodig. De medezeggenschap is geregeld in het MR-reglementHet Hogeland College heeft voor de drie vestigingen één MR. U kunt contact leggen met de MR via mr@hogeland.nl.

Contactgegevens