Aanvraag verlof door ouder(s)/verzorger(s)

Is er een afspraak of een bijzondere gebeurtenis waardoor uw kind een dag niet naar school kan komen? Dan kunt u hiervoor verlof aanvragen. U kunt een app-bericht sturen
naar 06 - 12 46 23 10.
Afspraken met de dokter of tandarts moeten zoveel mogelijk na schooltijd worden gepland.

Contact met ouder(s)/verzorger(s)

We vinden een goed contact met elkaar erg belangrijk.
Als er bijzonderheden zijn dan neemt de mentor van uw kind contact op met u. Daarnaast plannen we gesprekken met ouders/verzorgers in op school of op het AZC.
Als u zelf graag een contact wilt hebben, kunt u bellen of appen naar school via 06 - 12 46 23 10.
Ons adres:
A.G. Bellstraat 14, 9989 AT Warffum
Onze administratie kunt u bereiken via 06 - 12 46 23 10.
Locatieleider: Minke Koornstra | m.koornstra@hogeland.nl
Ondersteuningscoordinator:  Iris Heikens | i.heikens@hogeland.nl

Leerlingenondersteuning

Mentor

Elke klas heeft een eigen mentor. De mentor speelt een belangrijke rol in het leerproces van onze leerlingen. Hij of zij houdt het welzijn van de leerling goed in de gaten en daarnaast begeleidt hij of zij de leerling bij de reflectie op het eigen leren. Voor ouders is de mentor het eerste aanspreekpunt van de school. Tot slot is de mentor betrokken bij de organisatie van activiteiten van de klas. 

De ondersteuningscoördinator

De ondersteuningscoördinator ondersteunt en adviseert de mentoren en docenten bij de begeleiding van leerlingen bij wie sprake is van specifieke leer- en/of gedragsproblemen. Als de mentor en de ondersteuningscoördinator van mening zijn dat extra zorg- en/of leerondersteuning nodig is, dan wordt dit besproken in het ondersteuningsteam en wordt er gekeken welke extra hulp kan worden ingezet. Dit gebeurt altijd in overleg met de ouders van de leerling. 
De ondersteuningscoördinator heeft onder andere contacten met Centrum Jeugd en Gezin (CJG Noord-Groningen), met de jeugdarts die verbonden is aan Het Hogeland College en met Zorg voor Jeugd Groningen. 
Een uitgebreide omschrijving van de ondersteuning vint u in het ondersteuningsplan 2024-2028 en in het ondersteuningsprofiel ISK..

Contactgegevens