Over ons onderwijs

In de ISK gaat het vooral om het leren van de Nederlandse taal. Ook is er veel aandacht voor de vakken rekenen/wiskunde en (eventueel) Engels. Daarnaast is er ruimte voor het leren van vaardigheden in de lessen burgerschapsvorming, sport, beeldende vorming en drama.

We werken regelmatig met projecten en met thema’s. Een vast thema is: kunst en cultuur. Daarin hebben we een goede samenwerking met de Kunstkerk in Warffum.

Maatwerk is een belangrijk kenmerk van ons onderwijs. Dat betekent dat we oog hebben voor de leerontwikkeling van iedere leerling. Ons doel is dat na de ISK de leerling kan instromen in een voor hem/haar aansluitende vorm van regulier onderwijs, namelijk: vmbo, havo/vwo, praktijkonderwijs of mbo.

Contactgegevens