ISK
Internationale schakel klas
Lezing: Help, ik heb een puber
Woensdag 10 april van 19:30 uur tot 21:00 uur. Belangstellenden van harte welkom. Toegang is gratis. Aanmelden kan hier.

ISK

Onderwijs geeft toegang tot de wereld van nu en straks. Kennis en vaardigheden zijn belangrijk om te kunnen functioneren in onze samenleving en er een bijdrage te kunnen leveren.

De ISK in Warffum is een school voor voortgezet onderwijs voor nieuwkomers in Nederland in de leeftijd van 12-18 jaar die de Nederlandse taal niet of nauwelijks beheersen. Het doel van de ISK om onze leerlingen zelfverzekerd en op het juiste niveau laten doorstromen naar het reguliere Nederlandstalige onderwijs. Goed uitgerust op weg naar hun toekomst.

De ISK duurt gemiddeld twee jaar. De leerlingen hebben uiteenlopende achtergronden, van analfabeet tot hoog opgeleid in het land van herkomst. Leerlingen werken daarom zoveel mogelijk op hun eigen niveau. Het onderwijsprogramma richt zich op het leren van de Nederlandse taal door middel van de volgende vakken: NT2, rekenen/wiskunde, burgerschap, creatief, sport, Engels, ICT en techniek.

De schakel naar regulier onderwijs

Het is onze ambitie om maatwerk te leveren voor elke leerling. Dat doen we door leer(stof)lijnen voor de verschillende vakken te gebruiken en het lesaanbod binnen de ISK goed af te stemmen. Ook werken we nauw samen met vo- en mbo-scholen. Voordat wij leerlingen de overstap laten maken naar het regulier voortgezet onderwijs, draaien zij in het tweede leerjaar lessen mee op de school waar zij waarschijnlijk worden geplaatst. Dit noemen we deel-schakelen. Ook leerlingen die kunnen doorstromen naar het mbo, maken vooraf op verschillende manieren kennis met het mbo.

 

 

Er zijn geen items beschikbaar.
Ruimte voor iedere leerling
De school is van ons samen. Het Hogeland College leeft en bruist en gonst van de verschillende verhalen en geluiden. Wij geven graag het woord aan onze leerlingen en medewerkers.
Romy
Ik ben blij dat we op school danslessen hebben, ik maak deel uit van het dansteam. Vorig jaar hebben we zelfs deelgenomen aan een danswedstrijd!
Anthonie
Ik heb veel plezier in de gymlessen. Dan zijn we lekker actief. In de pauzes gaan we vaak lekker met elkaar voetballen.

Contactgegevens