Lestijden

Het schooljaar is verdeeld in vier perioden.  Elke periode duurt 9 tot 10 lesweken. De lesuren op Het Hogeland College in Warffum duren 45 minuten. Enkele vakken, zoals Lichamelijke Opvoeding (LO) worden in een blokuur van 90 minuten gegeven. Het lesrooster is in principe aaneengesloten, dus zonder tussenuren. Als er een docent ziek is wordt dat zoveel mogelijk opgevangen door een andere docent. Onze dagen zien er als volgt uit:

08.15 uur - 09.00 uur
09.00 uur - 9.45 uur
09.45 uur - 10.30 uur
Pauze 20 minuten
10.50 uur - 11.35 uur
11.35 uur - 12.20 uur
Pauze 25 minuten
12.45 uur - 13.30 uur
13.30 uur - 14.15 uur
14.15 uur - 15.00 uur
Pauze 15 minuten
9. 15.15 uur - 16.00 uur

Het actuele lesrooster staat op Magister (link rechtsboven op de website).

Op de Agenda

Locations:
select

Contactgegevens