Creatief met taal tijdens de lessen Nederlands

Uithuizen - Miranda Tabak is als taalcoördinator verantwoordelijk voor het taalbeleid op de school in Uithuizen. Ze is een enthousiaste docent Nederlands, die in haar lessen probeert leerlingen echt te raken. ‘Soms komt er veel emotie voorbij. Het is mooi dat daar ruimte voor is.’
Het is van belang dat leerlingen begrijpen waarom ze Nederlands als vak hebben vindt Miranda. ‘In elke les zijn ze natuurlijk bezig met het vergroten van hun woordenschat, vergelijkbaar met het belang van rekenen bij sommige vakken. Ze hebben deze taalvaardigheid nodig bij het opstellen van een sollicitatiebrief, het vinden van een bijbaantje in de supermarkt, of het begrijpen van een aardrijkskundig werkstuk.’

Relevant en boeiend
Om haar lessen zo relevant mogelijk te maken integreert Miranda nieuwsartikelen en lokale onderwerpen. ‘Ik probeer in mijn lessen leerlingen echt te betrekken bij de lesstof. Ik maak regelmatig gebruik van actuele krantenartikelen en signaalwoorden uit teksten. Als inwoner van Uithuizen kan ik snel onderwerpen vinden die de leerlingen persoonlijk aanspreken.’ Ook beheert Miranda een eigen Instagram-pagina van de school, waarop ze dagelijks nieuwe boektitels deelt.

Vernieuwend onderwijs
Het is fijn dat er ruimte is om het onderwijs op een vernieuwende manier vorm te geven, vindt Miranda. Ze noemt het GVR-project, waarbij leerlingen uit klas 1 zich verdiepen in het boek 'De Grote Vriendelijke Reus' van Roald Dahl. ‘In dit project hebben de leerlingen niet alleen de film bekeken, maar ook delen van het boek voorgelezen. Daarnaast hebben ze verwerkingsopdrachten uitgevoerd en zijn ze diep ingegaan op verschillende aspecten, zoals het schrijven van verslagen over de reuzen, Roald Dahl, het maken van filmpjes, en het presenteren van hun werk aan docenten. De resultaten hebben we in het klaslokaal tentoongesteld. De leerlingen hebben het lezen op een zeer betrokken manier ervaren, ondanks dat ze niet het volledige boek hebben gelezen.’

Creatieve vrijheid
Jaimy uit klas 3 is blij met de creatieve vrijheid die hij heeft bij het kiezen van verwerkingsopdrachten. Omdat hij later geluidsman of cameraman wil worden heeft hij er bij zijn boekpromotie voor gekozen een filmpje te maken. ‘Hij is lekker losgegaan’, zegt Miranda. Jaimy: ‘Ik heb het boek gekozen via de bieb hier op school, ik kies meestal voor een humorboek. Dat was deze keer CTRL-A van Juultje van den Nieuwenhof. In mijn filmpje vertel ik over het boek, over de schrijver en wat ik van het boek vind. En daar heb ik wat leuks van gemaakt. Alleen mevrouw Tabak heeft een linkje. Maar met toestemming mag de klas het ook zien. Zo kan ik mijn hobby kwijt in het vak Nederlands. Dat maakt de les leuk. Van mij zouden we nog veel meer praktijkles mogen hebben.’

Ruimte voor emotie
Vierdeklasser Marandy waardeert de variatie en creativiteit in de lessen Nederlands. ‘We kijken naar filmpjes, leren uit het lesboek en doen projecten, bijvoorbeeld over songteksten, straattaal of reclame.’ Ze noemt als voorbeeld een recent poëzieproject. ‘Er hingen kaartjes met gedichten in het lokaal waar we er eentje uit moesten kiezen. Voor de klas moesten we dat gedicht voorlezen en uitleggen waarom we ervoor gekozen hadden. Daar hebben we het dan met zijn allen over.’ Miranda vond dat zelf ook een mooi project. ‘Sommige leerlingen kozen voor humor, anderen kozen voor een gevoelig gedicht. Soms komt er veel emotie voorbij. Het is mooi om te zien dat daar in de klas ruimte voor is. Ja, ik heb een mooi vak.’

Media
  • kopie 1
  • kopie 2
  • kopie 3
  • kopie 4

Contactgegevens