Leerlingen brainstormen hun hangplek terug

UITHUIZEN | Leerlingen van klas 4 kader uit Uithuizen namen deel aan een Tienskip-dag in het gemeentehuis in Uithuizen. Onder begeleiding van de jongerenorganisatie Tienskip kregen ze de kans om met gemeenteraadsleden te brainstormen over zaken die spelen in hun eigen omgeving.

Het initiatief van Tienskip heeft als doel de betrokkenheid van jongeren bij democratische processen te vergroten en de drempel tussen hen en de politiek te verlagen. Jens Meindertsma van Tienskip legt uit: ‘Democratie is wat ons betreft samen dingen voor elkaar krijgen. We willen jongeren laten zien dat ze zelf invloed kunnen uitoefenen op hun omgeving.’

Nick, een van de deelnemende leerlingen, deelt zijn ervaring. ‘In verschillende groepen hebben we met gemeenteraadsleden en begeleiders van Tienskip gebrainstormd. We moesten ons eigen plan bedenken om een probleem op te lossen en dit aan het eind van de dag aan iedereen presenteren. Mijn groep richtte zich op het gebrek aan geschikte hangplekken voor jongeren in Uithuizen. Eerder hadden we een jongerencentrum, maar dat is nu gesloten. Ons plan is om het weer open te krijgen en activiteiten te organiseren waar de jeugd op af komt. Dit was een mooie kans om onze stem te laten horen. Met dit plan kunnen we, als het echt doorgaat, iets betekenen voor jongeren in  Uithuizen en omgeving.’

Jens benadrukt dat de realisatie van de plannen afhangt van de jongeren zelf: ‘Als de jongeren het echt willen, staat Tienskip klaar om hen verder te helpen. De bal ligt bij hen om een afspraak met ons te maken.’ Voor Nick was het een bijzondere ervaring. ‘Ik vond het leuk om met mijn klasgenoten iets te bedenken voor de jeugd in Uithuizen. En ook dat we een keer ergens naartoe gingen waar het echt gebeurt in plaats van dat we er alleen les over hebben.’

Anja Akkerman, docent maatschappijleer en burgerschap, was ook bij de dag betrokken: ‘De Tienskip-dag is een waardevolle dag, het is ontzettend goed om jongeren inzicht te geven in wat de gemeente doet en wat de gemeente voor hen kan betekenen. Er wordt naar de jongeren geluisterd, hopelijk lukt het om hun plan werkelijk uit te voeren.’

Media
  • Tienskip_HH2
  • Tienskip_HH3

Contactgegevens